tisdag 12 januari 2021

Lättare att navigera mellan mappar

 LuckScripts gränssnitt har uppdaterats för att göra det enklare att navigera mellan mappar.

Man hittar mapparna genom att klicka på mapp-knappen längst upp till vänster i admin. I listen längts upp i admin finns också en ny funktion som sparar de senste övningarna i en egen lista. På det viset kan man enkelt nå de senast använda övningarna oansett vilken mapp de finns i.tisdag 15 december 2020

Ny klickbara lucka med fasta alternativ

 Vi inför nu en ny formatering för luckor med fasta alternativ. Med den nya funktionen kan man skapa en lucka där eleven inte behöver skriva det rätta alternativen utan endast klicka på det. 

Syftet med den nya luckan är att förbättra LuckScript som testverktyg samt att göra det smidigare att använda vid långa svar där man inte vill/behöver träna stavning. Med den klickbara luckan kan man låta eleven klicka på rätt påståde som förklaring till exempelvis ett begrepp.

Exempel från en grammatikövning:

onsdag 25 november 2020

Skapa spelknappar i LuckScript

Med en spelknapp kan man spela upp en del av ett ljud eller ett YouTube-klipp så eleven kan lyssna flera gånger på samma ord eller mening.

Det här är en diktamen med spelknappar för varje rad.


 
En videodemonstration som visa hur man skapar spelknappar i LuckScripttorsdag 12 november 2020

Stötta arbetet med texter på SFI/SVA

LuckScripts modell för att stötta arbetet med texter består av tre olika övningar. I slutet av inlägget finns en video som visar alla tre övningarna.

1 - bekanta sig med den nya texten

Texten spelas in i LuckScript och man skapar spelknappar så eleven kan lyssna om och om igen på enskilda meningar.
Eleven kan läsa och spela in sig själv med den inbyggda inspelningsfunktionen och sedan lyssna på sig själv och jämföra med lärarens inspelning. På det viset kan eleven träna uttal och läsflyt.

När eleven först har tränat själv kanske hen vågar gå vidare och läsa texten tillsammans med en kompis och kanske också spela in läsningen tillsammans med en kompis.

2 - lyssna - skriva (diktamen)

Inför den här övningen ska eleven först ha tränat på att skriva av texten och stava alla ord. Det kan naturligtvis göras på olika sätt - med papper och penna eller dator, enskilt eller tillsammans med klasskompisar.

Eleven kan också få träna genom att skriva diktamen flera gånger eller så använder man diktamen som test på att eleven verkligen har tränat tillräckligt på att läsa och skriva texten. Efter detta moment kan läraren ge återkoppling till eleven på resultatet - LuckScript sparar hur eleven har svarat och läraren kan gå igenom det med eleven.

3 - läsförståelse - berätta om texten

När eleven kan texten ordentligt är det dags att testa om hen har förstått texten och kan svara på frågor om textens innehåll. Med LuckScripts språkutvecklande frågor får eleven träna på att skriva tydliga fullständiga meningar som svar på frågorna.

Den här övningen kan också användas som ett test på om eleven har förstått texten och behöver jobba mer och få mer hjälp eller om hen kan gå vidare.fredag 16 oktober 2020

Ny och förbättra hjälp inne i LuckScripts administration

 Vi har förbättrat hjälpen inne i LuckScript. Guiderna innehåller nu fler exempel och även videodemonstrationer för centrala funktioner.

Man kommer åt hjälpen genom att klicka på frågetecknet inne i LuckScripts administration.


onsdag 30 september 2020

Hur LuckScript kan spara elevens resultat

Vi har uppdaterat och gjort några förbättringar i funktionen där LuckScript skickar in och sparar elevens svar så läraren kan utvärdera dem i efterhand. 

 Se en kort video som demonstrerar funktionen:

onsdag 23 september 2020

Så fungerar feedback till elever i LuckScript

 Vi har spelat in en demonstrations som visar hur feedback till eleverna fungerar. Efter rättning kan eleven klicka på en knapp för att få tips och hjälp med vad som är fel och var det finns fel.