söndag 1 oktober 2023

Uppdatering - lyssna max 3 gånger vid test

I en övning med ljud kan man klicka på spelknapparna och lyssna hur många gånger man vill. Det är inte ultimat när man använder övningen som ett test, t.ex. i en diktamen. Då vill man veta vad eleverna kan och man vill att testet ska genomföras på rimlig tid. Vi har därför infört en begränsning så man endast kan klicka på spelknapparna och lyssna 3 gånger när man gör ett test. Efter att övningen rättats och svaren registrerats kan man åter klicka på spelknapparna så många gånger man vill . Detta för att eleven ska få möjighet att jobba med uppgiften och korrigera sina svar efteråt.  

onsdag 26 maj 2021

Förenklade funktioner att formatera luckor

Luckor är ett centralt begrepp i LuckSscript. En lucka är tom rad där eleven ska skriva ett svar. Det finns två typer av luckor - en där man själv skriver rätt svar och en där man får välja bland färdiga alternativ. 

De båda lucktyperna kan uppträda på några olika vis och vi har nu förenklat hur man ställer in egenskaperna för luckorna. Nu räcker det att markera en lucka genom att klicka på den och sedan klicka på en knapp för att ge luckan rätt egenskap.


Visste du förresten att övningar med lucktext utformades först inom gestaltpsykologin och övningsformen beskrevs vetenskapligt av W.L. Taylor 1953. Källa: Wikipedia
onsdag 17 februari 2021

Spela in ljud i programmet Audacity

Om man stöttar sina elever i SVA eller främmande språk genom att spela in ljud är det viktigt att uttal, hastighet och pauser blir rätt.

I LuckScripts övningar kan man lägga in ljud till diktamen, hörförståelse, glosläxor m.m. Det går att göra en enkel inspelning direkt i LuckScript, men om man vill ha mer kontroll behöver man ett ordentligt program där man kan redigera ljudet. Vi har därför gjort en enkel guide som visar hur man spelar in ljud i programmet Audacity - ett mycket bra gratisprogram för att spela in och redigera ljud. 

Guiden behandlar bara de funktioner som är relevanta för att spela in tal i syfte att stötta elever i språkundervisningen och kräver just inga förkunskaper om att spela in ljud.

Länk till YouTube-klipp

Del 1 - introduktion till programmet

Del 2 - exempel på att spela in, trimma, ta bort och lägga till ljud

"Överkurs" om brusreducering

måndag 15 februari 2021

YouTube - så snabbt och enkelt skapar man material i LuckScript

Demonstration av hur snabbt enkelt man skapar material i LuckScript.

På max 10 minuter skapar man:
  1. en läsövning med olika grad av stöttning till olika elever.
  2. en diktamen där man tränar på att lyssna och skriva/stava.
  3. formativt test av hur det gått.tisdag 12 januari 2021

Lättare att navigera mellan mappar

 LuckScripts gränssnitt har uppdaterats för att göra det enklare att navigera mellan mappar.

Man hittar mapparna genom att klicka på mapp-knappen längst upp till vänster i admin. I listen längts upp i admin finns också en ny funktion som sparar de senste övningarna i en egen lista. På det viset kan man enkelt nå de senast använda övningarna oansett vilken mapp de finns i.tisdag 15 december 2020

Ny klickbara lucka med fasta alternativ

 Vi inför nu en ny formatering för luckor med fasta alternativ. Med den nya funktionen kan man skapa en lucka där eleven inte behöver skriva det rätta alternativen utan endast klicka på det. 

Syftet med den nya luckan är att förbättra LuckScript som testverktyg samt att göra det smidigare att använda vid långa svar där man inte vill/behöver träna stavning. Med den klickbara luckan kan man låta eleven klicka på rätt påståde som förklaring till exempelvis ett begrepp.

Exempel från en grammatikövning:

onsdag 25 november 2020

Skapa spelknappar i LuckScript

Med en spelknapp kan man spela upp en del av ett ljud eller ett YouTube-klipp så eleven kan lyssna flera gånger på samma ord eller mening.

Det här är en diktamen med spelknappar för varje rad.


 
En videodemonstration som visa hur man skapar spelknappar i LuckScript