onsdag 26 maj 2021

Förenklade funktioner att formatera luckor

Luckor är ett centralt begrepp i LuckSscript. En lucka är tom rad där eleven ska skriva ett svar. Det finns två typer av luckor - en där man själv skriver rätt svar och en där man får välja bland färdiga alternativ. 

De båda lucktyperna kan uppträda på några olika vis och vi har nu förenklat hur man ställer in egenskaperna för luckorna. Nu räcker det att markera en lucka genom att klicka på den och sedan klicka på en knapp för att ge luckan rätt egenskap.


Visste du förresten att övningar med lucktext utformades först inom gestaltpsykologin och övningsformen beskrevs vetenskapligt av W.L. Taylor 1953. Källa: Wikipedia
onsdag 17 februari 2021

Spela in ljud i programmet Audacity

Om man stöttar sina elever i SVA eller främmande språk genom att spela in ljud är det viktigt att uttal, hastighet och pauser blir rätt.

I LuckScripts övningar kan man lägga in ljud till diktamen, hörförståelse, glosläxor m.m. Det går att göra en enkel inspelning direkt i LuckScript, men om man vill ha mer kontroll behöver man ett ordentligt program där man kan redigera ljudet. Vi har därför gjort en enkel guide som visar hur man spelar in ljud i programmet Audacity - ett mycket bra gratisprogram för att spela in och redigera ljud. 

Guiden behandlar bara de funktioner som är relevanta för att spela in tal i syfte att stötta elever i språkundervisningen och kräver just inga förkunskaper om att spela in ljud.

Länk till YouTube-klipp

Del 1 - introduktion till programmet

Del 2 - exempel på att spela in, trimma, ta bort och lägga till ljud

"Överkurs" om brusreducering

måndag 15 februari 2021

YouTube - så snabbt och enkelt skapar man material i LuckScript

Demonstration av hur snabbt enkelt man skapar material i LuckScript.

På max 10 minuter skapar man:
  1. en läsövning med olika grad av stöttning till olika elever.
  2. en diktamen där man tränar på att lyssna och skriva/stava.
  3. formativt test av hur det gått.tisdag 12 januari 2021

Lättare att navigera mellan mappar

 LuckScripts gränssnitt har uppdaterats för att göra det enklare att navigera mellan mappar.

Man hittar mapparna genom att klicka på mapp-knappen längst upp till vänster i admin. I listen längts upp i admin finns också en ny funktion som sparar de senste övningarna i en egen lista. På det viset kan man enkelt nå de senast använda övningarna oansett vilken mapp de finns i.tisdag 15 december 2020

Ny klickbara lucka med fasta alternativ

 Vi inför nu en ny formatering för luckor med fasta alternativ. Med den nya funktionen kan man skapa en lucka där eleven inte behöver skriva det rätta alternativen utan endast klicka på det. 

Syftet med den nya luckan är att förbättra LuckScript som testverktyg samt att göra det smidigare att använda vid långa svar där man inte vill/behöver träna stavning. Med den klickbara luckan kan man låta eleven klicka på rätt påståde som förklaring till exempelvis ett begrepp.

Exempel från en grammatikövning:

onsdag 25 november 2020

Skapa spelknappar i LuckScript

Med en spelknapp kan man spela upp en del av ett ljud eller ett YouTube-klipp så eleven kan lyssna flera gånger på samma ord eller mening.

Det här är en diktamen med spelknappar för varje rad.


 
En videodemonstration som visa hur man skapar spelknappar i LuckScripttorsdag 12 november 2020

Stötta arbetet med texter på SFI/SVA

LuckScripts modell för att stötta arbetet med texter består av tre olika övningar. I slutet av inlägget finns en video som visar alla tre övningarna.

1 - bekanta sig med den nya texten

Texten spelas in i LuckScript och man skapar spelknappar så eleven kan lyssna om och om igen på enskilda meningar.
Eleven kan läsa och spela in sig själv med den inbyggda inspelningsfunktionen och sedan lyssna på sig själv och jämföra med lärarens inspelning. På det viset kan eleven träna uttal och läsflyt.

När eleven först har tränat själv kanske hen vågar gå vidare och läsa texten tillsammans med en kompis och kanske också spela in läsningen tillsammans med en kompis.

2 - lyssna - skriva (diktamen)

Inför den här övningen ska eleven först ha tränat på att skriva av texten och stava alla ord. Det kan naturligtvis göras på olika sätt - med papper och penna eller dator, enskilt eller tillsammans med klasskompisar.

Eleven kan också få träna genom att skriva diktamen flera gånger eller så använder man diktamen som test på att eleven verkligen har tränat tillräckligt på att läsa och skriva texten. Efter detta moment kan läraren ge återkoppling till eleven på resultatet - LuckScript sparar hur eleven har svarat och läraren kan gå igenom det med eleven.

3 - läsförståelse - berätta om texten

När eleven kan texten ordentligt är det dags att testa om hen har förstått texten och kan svara på frågor om textens innehåll. Med LuckScripts språkutvecklande frågor får eleven träna på att skriva tydliga fullständiga meningar som svar på frågorna.

Den här övningen kan också användas som ett test på om eleven har förstått texten och behöver jobba mer och få mer hjälp eller om hen kan gå vidare.