onsdag 30 september 2020

Hur LuckScript kan spara elevens resultat

Vi har uppdaterat och gjort några förbättringar i funktionen där LuckScript skickar in och sparar elevens svar så läraren kan utvärdera dem i efterhand. 

 Se en kort video som demonstrerar funktionen:

onsdag 23 september 2020

Så fungerar feedback till elever i LuckScript

 Vi har spelat in en demonstrations som visar hur feedback till eleverna fungerar. Efter rättning kan eleven klicka på en knapp för att få tips och hjälp med vad som är fel och var det finns fel.tisdag 22 september 2020

Skapa övning med språkutvecklande frågor

Vi har spelat in en kort demonstration som visa hur man skapar en övning med språkutvecklande frågor i LuckScript.torsdag 17 september 2020

Språkutvecklande frågor

Vi har utvecklat ett unikt system för självrättande språkutvecklande frågor. 

Syftet är att elever med svenska som andraspråk, språkstörning med flera ska kunna träna på att formulera meningar som främjar skolspråket. 


Många elever som har en språkproblematik klarar sig ganska bra i början av skolan. Deras strategier fungerar när texterna är korta och det duger att svara med enstaka ord. Men problematiken visar sig när kraven blir högre och man också förväntas skriva enklare texter.

Med vårt system skapar läraren grundläggande frågor till faktatexter. Systemet förväntar sig sedan att eleven formulerar en hel mening som svar på frågan. Svaret måste innehålla samma ord och satsdelar som finns i frågan kombinerat med det rätta svaret. Eleven måste alltså både hitta svaret/fakta i texten och med utgångspunkt i frågan konstruera ett eget svar. Frågans konstruktion blir med andra ord en stöttning till eleven om hur svaret ska formuleras.

Eftersom svaret innehåller information från frågan blir det meningar som "står för sig själva" som eleven skriver. Meningarna kommer också ofta att följa principen tema/rema - att man börjar med känd information (kommer från frågan) och sedan berättar någto nytt.


Titta på en presentation av vår språkutvecklande funktion i LuckScript: