måndag 24 september 2018

Uppdaterat gränssnitt, hjälptexter och rättningsfunktion

LuckScript admin har den senaste tiden fått ett lite uppdaterat gränssnitt. I samband med detta har vi även gjort följande förändringar:

I rättningsfunktionen har vi lagt till en nivå:
 Helt rätt
 Obetydligt stavfel - kontrollera stor/liten bokstav och punkt m.m.
 Mindre stavfel - Kontrollera vokaler, dubbelteckning m.m.
 Större stavfel eller helt fel.

Vi har också skrivit om och förbättrat de inbyggda hjälptexterna. Klicka på frågeknappen i admin.
onsdag 30 maj 2018

Träna uttal och läsning med den inbyggda inspelningsappen

Med vår nya inspelningsfunktion kan man träna uttal och läsning genom att spela in och lyssna på sig själv. Detta går nu att göra direkt i LuckScript.

Eleverna kan t.ex. läsa text i övningen och spela in för att sedan lyssna på hur de själva läser.

Eller så kan de lyssna på lärarens inspelning och spela in när de säger efter och sedan lyssna på hur det låter när de själva säger samma sak som läraren.

Med den nya funktionen får eleverna stöd när de träna läsning och uttal på egen hand.

Alla inspelningar är anonyma och lagras bara tillfälligt i arbetsminnet. Ingen information sparas på hårddisken eller på enhetens minneskort. Ingen information skickas heller till vare sig läraren eller lucktext.nu.