onsdag 25 november 2020

Skapa spelknappar i LuckScript

Med en spelknapp kan man spela upp en del av ett ljud eller ett YouTube-klipp så eleven kan lyssna flera gånger på samma ord eller mening.

Det här är en diktamen med spelknappar för varje rad.


 
En videodemonstration som visa hur man skapar spelknappar i LuckScripttorsdag 12 november 2020

Stötta arbetet med texter på SFI/SVA

LuckScripts modell för att stötta arbetet med texter består av tre olika övningar. I slutet av inlägget finns en video som visar alla tre övningarna.

1 - bekanta sig med den nya texten

Texten spelas in i LuckScript och man skapar spelknappar så eleven kan lyssna om och om igen på enskilda meningar.
Eleven kan läsa och spela in sig själv med den inbyggda inspelningsfunktionen och sedan lyssna på sig själv och jämföra med lärarens inspelning. På det viset kan eleven träna uttal och läsflyt.

När eleven först har tränat själv kanske hen vågar gå vidare och läsa texten tillsammans med en kompis och kanske också spela in läsningen tillsammans med en kompis.

2 - lyssna - skriva (diktamen)

Inför den här övningen ska eleven först ha tränat på att skriva av texten och stava alla ord. Det kan naturligtvis göras på olika sätt - med papper och penna eller dator, enskilt eller tillsammans med klasskompisar.

Eleven kan också få träna genom att skriva diktamen flera gånger eller så använder man diktamen som test på att eleven verkligen har tränat tillräckligt på att läsa och skriva texten. Efter detta moment kan läraren ge återkoppling till eleven på resultatet - LuckScript sparar hur eleven har svarat och läraren kan gå igenom det med eleven.

3 - läsförståelse - berätta om texten

När eleven kan texten ordentligt är det dags att testa om hen har förstått texten och kan svara på frågor om textens innehåll. Med LuckScripts språkutvecklande frågor får eleven träna på att skriva tydliga fullständiga meningar som svar på frågorna.

Den här övningen kan också användas som ett test på om eleven har förstått texten och behöver jobba mer och få mer hjälp eller om hen kan gå vidare.