söndag 24 september 2017

Ny funktion för att formatera standardluckan

Nu går det att skilja på luckor som rubrik och som förifyllt exempel.

Genom att börjar texten i luckan med "=" skapas en rubrik (samma som tidigare) och genom att börja med "==" (två likamed) skapas en lucka som visare ett exempel på hur man fyller i övningen.

I admin ser luckorna ut såhär: