onsdag 26 maj 2021

Förenklade funktioner att formatera luckor

Luckor är ett centralt begrepp i LuckSscript. En lucka är tom rad där eleven ska skriva ett svar. Det finns två typer av luckor - en där man själv skriver rätt svar och en där man får välja bland färdiga alternativ. 

De båda lucktyperna kan uppträda på några olika vis och vi har nu förenklat hur man ställer in egenskaperna för luckorna. Nu räcker det att markera en lucka genom att klicka på den och sedan klicka på en knapp för att ge luckan rätt egenskap.


Visste du förresten att övningar med lucktext utformades först inom gestaltpsykologin och övningsformen beskrevs vetenskapligt av W.L. Taylor 1953. Källa: Wikipedia