måndag 24 april 2017

Ny funktion för att träna glosor

Med den nya glos-funktionen kan man ge glosläxor med LuckScript.
Funktionen aktiveras genom att bocka för "Glosor" längst upp i admin:
Med funktionen aktiverad skriver man in glosor i formatet:

engelskt ord = svenskt ordAdmin känner automatiskt av textblock med det här formatet. Orden som blir luckor när eleven använder övningen markeras automatiskt med grönt.Varje block med glosor markeras också med grå bakgrund. I den färdiga övningen kommer ordningen på orden i varje block att blandas, så eleverna inte lär sig glosorna i en viss ordning. I den färdiga övningen kan eleverna växla mellan att träna på vänster- eller högerspalten - se exempel nedan.