måndag 24 april 2017

Ny funktion för att träna glosor

Med den nya glos-funktionen kan man ge glosläxor med LuckScript.
Funktionen aktiveras genom att bocka för "Glosor" längst upp i admin:
Med funktionen aktiverad skriver man in glosor i formatet:

engelskt ord = svenskt ord



Admin känner automatiskt av textblock med det här formatet. Orden som blir luckor när eleven använder övningen markeras automatiskt med grönt.Varje block med glosor markeras också med grå bakgrund. I den färdiga övningen kommer ordningen på orden i varje block att blandas, så eleverna inte lär sig glosorna i en viss ordning. I den färdiga övningen kan eleverna växla mellan att träna på vänster- eller högerspalten - se exempel nedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar