tisdag 15 december 2020

Ny klickbara lucka med fasta alternativ

 Vi inför nu en ny formatering för luckor med fasta alternativ. Med den nya funktionen kan man skapa en lucka där eleven inte behöver skriva det rätta alternativen utan endast klicka på det. 

Syftet med den nya luckan är att förbättra LuckScript som testverktyg samt att göra det smidigare att använda vid långa svar där man inte vill/behöver träna stavning. Med den klickbara luckan kan man låta eleven klicka på rätt påståde som förklaring till exempelvis ett begrepp.

Exempel från en grammatikövning: