lördag 7 oktober 2017

Förhindra att elever kopierar och klistrar in svar

Tanken med LuckScript är att eleverna hela tiden ska träna på att skriva och stava sin a svar. Webbläsarens möjlighet att kopiera text till urklipp och klistra in i en lucka motverkar det. Funktionerna som förhindrar användandet av urklipp i LuckScript har nu förbättrats.