söndag 1 oktober 2023

Uppdatering - lyssna max 3 gånger vid test

I en övning med ljud kan man klicka på spelknapparna och lyssna hur många gånger man vill. Det är inte ultimat när man använder övningen som ett test, t.ex. i en diktamen. Då vill man veta vad eleverna kan och man vill att testet ska genomföras på rimlig tid. Vi har därför infört en begränsning så man endast kan klicka på spelknapparna och lyssna 3 gånger när man gör ett test. Efter att övningen rättats och svaren registrerats kan man åter klicka på spelknapparna så många gånger man vill . Detta för att eleven ska få möjighet att jobba med uppgiften och korrigera sina svar efteråt.